Een pleidooi voor maatwerk én willekeur

‘Als maatwerk de beleidstaal is, dan is willekeur de praktijk.’ In haar bijdrage aan de essaybundel van de Transitiecommissie Sociaal Domein legt hoogleraar Pauline Meurs uit hoe gemeenten gelijke behandeling en de roep om maatwerk kunnen verenigen.

Als gemeenten zelf het beleid voor het sociaal domein mogen bepalen, is de consequentie dat er verschillen ontstaan. Pauline Meurs, hoogleraar bestuur van de gezondheidszorg en voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, wijst er op dat dit ook de bedoeling is van de decentralisaties. Pauline Meurs: ‘Gemeentes maken verschil met hun eigen aanpak. Per geval nemen ze een weloverwogen beslissing. Daarbij zouden ze zich steeds moeten afvragen wat gepast is en of ze het ook kunnen uitleggen aan de burger. Dat evaluatieve vermogen is essentieel. Je moet verantwoorden waarom je in het ene geval dit doet en in het andere geval dat.’

Lees hier verder.