Dossier Zorg in de gemeente

Oud-CNV-voorzitter Doekle Terpstra heeft een code opgesteld die een einde moet maken aan de problemen die spelen in de thuisondersteuning. Dit doet hij als lid van de Transitiecommissie Sociaal Domein, een commissie die de vinger aan de pols moet houden bij de decentralisatie. Volgens deze Code verantwoordelijk marktgedrag thuisondersteuning moet er meer gelet worden op kwaliteit en minder op prijs.
 

Aanbieders kunnen de code tekenen en stemmen daarmee in om de cao te volgen. En gemeenten beloven nu een prijs te betalen die niet onder de kostprijs ligt. Maar wordt de code ook massaal ondertekend? En zijn de problemen voor cliënten, werknemers, gemeenten en aanbieders hiermee nu opgelost?

Thuiszorgaanbieders en gemeenten staan niet in de rij om de code van Terpstra vrijwillig te tekenen. Tot nu toe hebben slechts 86 partijen hem onderschreven. En voor cliënten, aanbieders en werknemers lijken de problemen voorlopig nog niet verdwenen. Zo vertellen aanbieders bijvoorbeeld dat er nog steeds onder de kostprijs wordt betaald, zitten cliënten weken zonder zorg en zijn werknemers in de huishoudelijke ondersteuning onzeker over baan en inkomen.

Ook staatssecretaris Van Rijn ziet de problemen in de thuisondersteuning inmiddels in. En hij heeft daarom eind 2015 een pakket maatregelen toegezegd. In een AMvB, een algemene maatregel van bestuur, gaat hij onder andere vastleggen dat de code een wettelijke basis krijgt. Maar die AMvB is er nu nog niet. En volgens critici heeft dat pas effect in 2017.

Kunnen we nog wel zo lang wachten? Onze presentator legt het voor aan de opsteller van de code, Doekle Terpstra.

De uitzending van De Monitor kunt u hier bekijken.