Maatwerk

Ik was vroeger al een liefhebber van het radio programma de Rode Haan van de VARA, en daarom vond ik het ook leuk onlangs uitgenodigd te zijn voor het programma Spijkers met Koppen. Het programma wordt opgenomen in het Utrechtse café the Florin, het was er warm en gezellig.

Felix Meurders en Dolf Jansen stelden een reeks vragen over de decentralisaties, en wat in dat soort gesprekken altijd weer opvalt is hoe ingewikkeld de situatie eigenlijk is om uit te leggen. Veel van de gestelde vragen gaan namelijk niet over de decentralisaties, maar over de bezuinigingen in de zorg of over het soms haperende radarwerk van centraal geregelde zaken als het pgb.

Een andere vraag die ook nu weer gesteld werd betreft de verschillen tussen gemeenten: is het niet onrechtvaardig wanneer je in de éne gemeente bepaalde zorg of ondersteuning wel krijgt, terwijl dat in de andere gemeente juist niet gebeurt en ze een flink bedrag zelf moeten betalen? Hier wordt wel de kern van de decentralisaties geraakt: het is de bedoeling dat er verschillen ontstaan tussen gemeenten.

Ik ben naast voorzitter van de transitiecommissie ook burgemeester van Dalfsen een plattelandsgemeente onder de rook van Zwolle. De maatschappelijke vraagstukken in Dalfsen zien er heel anders uit dan in een stadse omgeving. Dat wij in Dalfsen ons beleid daarop kunnen afstemmen vind ik fijn. We hebben een aantal kleine kernen, één daarvan is Hoonhorst, 600 mensen klein. Daar loopt geen busverbinding, er is geen openbaar vervoer. Daar hebben ze dus behoefte aan een deelauto. En omdat in Hoonhorst duurzaamheid hoog in het vaandel staat, moet dat een elektrische zijn. Voor 1 januari 2015 kon zoiets niet vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning worden gerealiseerd. Waren we afhankelijk van particulier initiatief. Nu kan dat wel. Zo’n aanpak zouden ze nooit kiezen in Den Haag Mariahoeve. Daar heb je trams en bussen genoeg.

De vraag of iets als onrechtvaardig wordt bestempeld is niet aan de individu: dat maakt de gemeenteraad uit: die bepaalt welke voorzieningen tegen welke prijzen worden geleverd in de gemeente, op basis van een goed onderzoek naar de behoeften van de inwoners van de gemeente. En dat kleinschalige, lokale maatwerk zie ik beslist als groot winstpunt van de decentralisaties.

Wie het allemaal wil naluisteren kan dat via de site van het programma.

Han Noten

~Deze column is te lezen op de website van Binnenlands Bestuur~