Sozavox, interview Han Noten: 'Nu is de centrale overheid aan de beurt'

De decentralisaties in het sociale domein raken een grote groep kwetsbare mensen rechtstreeks. Daarom stelde het kabinet in 2014 de Transitiecommissie Sociaal Domein (TSD) in, als een onafhankelijk scheidsrechter. Voorzitter Han Noten, oud-senator en tegenwoordig burgemeester van Dalfsen, maakt na het eerste jaar de balans op.