Festival der Verantwoording

Logo Festival der Verantwoording

Graag willen wij u attenderen op het initiatief van gemeenten om een Festival der Verantwoording te organiseren in de periode 19 mei tot 10 juni. Op 20 locaties worden lokale dialogen georganiseerd om een beeld te geven van hoe de decentralisaties in de praktijk daadwerkelijk verlopen; wat gebeurt is nu ├ęcht. Dit om de meer abstracte landelijke monitor die op 18 mei wordt gepresenteerd mee te verdiepen. In bijgevoegde stukken vinden jullie meer informatie over het Festival en over op welke momenten waar dialogen plaats vinden en bij wie je je kunt aanmelden. Wij zullen op verschillende momenten aanwezig zijn. Hopelijk treffen we elkaar.