Transitiecommissie Sociaal Domein essaybundel

De decentralisaties in het sociaal domein: wie houdt er niet van kakelbont?
Essays over de relatie tussen burger en bestuur