Inventarisatie Jeugdhulp: “Transformatie Jeugd nog in de Kinderschoenen”

Resultaten van de inventarisatie die Aad Koster in opdracht van de Transitiecommissie Sociaal Domein (TSD) heeft laten verrichten naar de brede ontwikkelingen in de jeugdsector. Er zijn twaalf gesprekken gevoerd met bestuurders van zorgorganisaties en diverse stakeholders. Ook heeft de TSD de bevindingen besproken in een expertmeeting met vertegenwoordigers van de zorg en de overheid. Naar aanleiding daarvan is dit essay tot stand gekomen.