De Transitiecommissie Sociaal Domein is de komende twee jaar gesprekspartner voor gemeenten en kabinet over de effecten van de drie decentralisaties in samenhang. In de opdracht voor het commissiewerk staan in het Instellingsbesluit de volgende vragen centraal:

  • Doen we lokaal de goede dingen: bereiken we met elkaar wat we vooraf beoogden (outcome, effecten)?
  • Worden kansen lokaal benut?
  • Geven we de uitvoerders voldoende ruimte, zijn er belemmeringen waar het kabinet iets mee moet?
  • Welke succesfactoren en goede voorbeelden zien we?

De commissie kiest daarbij de rol van vertrouwenspartner, die risico’s en onzekerheden bespreekbaar maakt, een helpende hand biedt en een lerende omgeving creëert.

Han Noten, voorzitter

Han Noten

De heer Noten is vanaf 2011 burgemeester van de gemeente Dalfsen en onder meer voorzitter van de Raad van Commissarissen van “Espria/Woonzorg Nederland”, een organisatie op het gebied van ouderenzorg, thuis- en kraamzorg. Hij heeft ca. 10 jaar in de Eerste Kamer gezeten, waarvan ca. 8 jaar als voorzitter van de PvdA-fractie. Ook is hij voorzitter van de Raad van Advies van het Startfoundation, en voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Reinigings- en Afval-management (NVRD). In het verleden is hij onder meer voorzitter geweest van het bestuur van ActiZ, een organisatie van zorgondernemers, lid van de directie van Centraal Beheer (Achmea), en lid van de directie van de NS.

Doekle Terpstra, commissielid

Doekle Terpstra

De heer Terpstra was tot eind 2014 bestuursvoorzitter van de Hogeschool Inholland. Op dit moment is hij tevens aanjager voor het Techniekpact en voorzitter van het Interventieteam Hervorming Langdurige Zorg. Daarvoor was hij onder meer bestuursvoorzitter van de HBO-raad en voorzitter van het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV). Uit hoofd van deze laatste functie was hij lid van de SER en penningmeester van de Stichting van de Arbeid. Hij is onder meer voorzitter van het Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking ICCO en lid van een aantal raden van toezicht en heeft hij een aantal commissariaten.

Jenneke van Veen, commissielid

Mevrouw Van Veen startte haar carrière als verpleegkundige bij het Gemeente ziekenhuis Arnhem. Na haar promotie tot Hoofdverpleegkundige combineerde zij deze functie met die van docent en Hoofd opleiding. In 1986 maakte ze de overstap naar de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), waar zij diverse functies bekleedde. Vanaf 2003 was zij hoofdinspecteur voor de Verpleging en Chronische zorg. Bij haar pensionering in 2011 werd de Jennekevanveen Verbeter Prijs in het leven geroepen. Deze prijs is een initiatief van ActiZ, VGN, LOC Zeggenschap in Zorg en Ieder(In). Met deze jaarlijkse prijs willen zij afwisselend de kwaliteitsverbetering in de sector verpleging, verzorging en zorg thuis en de gehandicaptenzorg stimuleren en belonen, en de successen ervan onder de aandacht brengen. De prijs “Gastvrijheidszorg met Sterren” is een tweede prijs waar Jenneke van Veen juryvoorzitter van is. Verder is Jenneke lid van de Raad van Toezicht van Alliade in Heerenveen en van Cordaan in Amsterdam. Daarnaast is zij lid van het bestuur van de V&VN, lid van het adviescollege van het kwaliteitsinstituut van ZIN en voorzitter van de Innovatiekring Dementie. Tenslotte is zij voorzitter van het Landelijk Verbeterprogramma Palliatieve Zorg namens ZonMw.

Secretariaat

Nel Buis

Nel Buis, secretaris

Selke Schimmel

Selke Schimmel, beleidsadviseur

Monique Verbraeken

Monique Verbraeken, beleidsadviseur

Anouk Drooger, officemanager

Jan Jelle van Hasselt

Jan Jelle van Hasselt, communicatie